kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Fiets prominent op nationale agenda

Gepubliceerd op vrijdag 27 november 2020

Fiets prominent op nationale agenda

Verschillende overheidspartners gaan gezamenlijk aan de slag om een Nationaal Toekomstbeeld Fiets te maken, zo berichtte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  (I&W) op 27 november. Regionale fietsnetwerkplannen waarborgen dat de komende jaren fietsprojecten voldoende voortgang kunnen boeken. Concrete programma’s worden geformuleerd, met heldere kaders en afspraken voor uitvoering.

Insteek is te komen tot een landelijk dekkende fietsinfrastructuur naast de netwerken voor wegen en spoor. De fiets speelt een rol belangrijke rol bij verstedelijking, bij gezondheidsbevordering en bij recreatieve ontwikkelingen. Wegen, fietspaden en snelfietsroutes moeten worden aangepast aan de groei en verschillende typen fietsers. In deze uitzonderlijke tijd blijkt hoe onmisbaar de fiets is in ons mobiliteitssysteem. Er wordt meer gefietst vanwege Corona en 28% van Nederlanders hebben de intentie om dit te blijven doen na Corona.

Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets geeft invulling aan de gezamenlijke ambities van het samenwerkingsverband Tour de Force om te komen tot meer en veiliger fietsgebruik in Nederland. Henk Brink, bestuurlijk voorzitter van de Tour de Force duidt het al volgt: ‘Juist nu is het belangrijk om gezamenlijk de kansen van de fiets te verzilveren. We moeten met elkaar de uitdagingen in beeld brengen en deze oplossen om samen versneld te investeren in de fiets. Met het Nationaal Toekomstbeeld zetten we gezamenlijk een versnelling in voor de fiets als effectieve oplossing en volwaardige modaliteit.’

Bron: Fietsberaad / Tour de Force