kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Eerste fase onderzoek Routebureau Zuid-Holland in volle gang

Gepubliceerd op donderdag 23 mei 2019


foto Alblasserwaard - foto ZHBTIn 2018 deden Fietsplatform en Wandelnet in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzoek naar de werking van routebureaus. In het eindrapport hebben we geadviseerd om voor de provincie één aanspreekpunt in te richten voor het beheer en onderhoud van de gemarkeerde routes/routenetwerken. Bureau BUITEN is nu aan de slag gegaan met de verdere verkenning naar het draagvlak voor de oprichting van een routebureau in Zuid-Holland.

Als eerste was er een gesprek met eigenaren en beheerders van routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen. Dit zijn onder andere gemeenten, samenwerkende regio’s en Staatsbosbeheer. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat er draagvlak en enthousiasme is voor het oprichten van een routebureau, met name vanwege de kans op een efficiëntieslag.

De drie geformuleerde kerntaken voor het Routebureau Zuid-Holland – (1) beheer en doorontwikkeling, (2) informatievoorziening en (3) marketing en promotie – worden gedragen door de meeste partijen. Wel blijkt uit de gesprekken dat er op bestuurlijk en strategisch niveau nog geen bewustzijn is van de opgaven en kansen ten aanzien van de routes.

De gesprekken met betrokken partijen voor de draagvlakpeiling worden doorgezet en reeds geplande bijeenkomsten worden gebruikt om stakeholders te informeren over het initiatief tot het oprichten van een routebureau. Hiernaast komen er informatieve bijeenkomsten voor gemeenten en route-eigenaren, en voor toeristische marketingorganisaties. Doel van deze laatste bijeenkomst is het verkennen van de behoeften van toeristische marketingorganisaties ten aanzien van routes.

Bron: nieuwsbrief Routebureau Zuid-Holland / Bureau BUITEN