kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

E-bike niet meer alleen voor ouderen

Gepubliceerd op maandag 23 oktober 2017


foto ebikeDe helft van de met een e-bike verreden kilometers wordt afgelegd door 65-plussers. Maar ook het gebruik door mensen ónder de 65 jaar neemt toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), gepubliceerd in het rapport Mobiliteitsbeeld 2017.

Het gebruik van de e-bike nam tussen 2013 en 2016 onder 12- tot 50-jarigen toe van 16 tot 19 procent van de e-bikekilometers en onder 50- tot 65-jarigen steeg het aandeel van 30 tot 35 procent van alle e-bikekilometers. In 2016 maakten Nederlanders in totaal 400 miljoen verplaatsingen op de e-bike waarbij bijna 2 miljard kilometers werden overbrugd.

In totaal leggen personen van 12 jaar en ouder 16 procent van alle fietskilometers af op een e-bike. Voor 65-plussers is dat 42 procent, voor 50- tot 65-jarigen 23 procent en voor 12- tot 50-jarigen 5 procent. Volwassenen tot 50 jaar gebruiken de e-bike in toenemende mate voor werkgerelateerde verplaatsingen of verplaatsingen van en naar de winkel. De leeftijdsgroep tot 30 jaar zorgt er vooral voor dat het fietsgebruik voor verplaatsingen naar en van onderwijsvoorzieningen toeneemt. Dit hangt samen met de hogere onderwijsdeelname in deze groep.

Per verplaatsing wordt met de e-fiets gemiddeld bijna 5 kilometer afgelegd. Daarmee is de actieradius van de e-fiets een derde groter dan die van de ‘gewone’ fiets (gemiddeld 3,5 kilometer per verplaatsing). Deze verhoudingsgewijs grotere actieradius geldt vooral voor vrouwen. Bij mannen is de afgelegde afstand weliswaar groter maar zijn de absolute verschillen tussen e-fiets en gewone fiets minder groot. Van alle verplaatsingen per e-fiets reikt bijna 20 procent verder dan 7,5 kilometer en 8 procent verder dan 15 kilometer. Van de gewone fiets gaat 9 procent verder dan 7,5 kilometer en 3 procent verder dan 15 kilometer. 

Gemeten in afgelegde kilometers is het fietsgebruik sinds 2005 met ongeveer 12 procent toegenomen. Het aandeel in totale mobiliteit is gelijk gebleven. Ongeveer 60 procent van het totaal aantal reizigerskilometers gaat per auto. Het treingebruik omvatte zowel in 2005 als in 2016 13 procent van alle reizigerskilometers en het fietsgebruik 8 procent.

Bron: fietsberaad.nl, lees daar ook volledige bericht