kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Drenthe investeert in recreatief fietsnetwerk

Gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021

Drenthe investeert in recreatief fietsnetwerk

Provincie Drenthe heeft voor fysieke verbeteringen in het bestaande recreatieve fietsnetwerk 4 miljoen euro beschikbaar gesteld: 1 miljoen euro voor 2021 en 3 miljoen voor 2022. Het gaat bijvoorbeeld om het verbreden of verharden van een aantal recreatieve fietspaden, zodat deze ook beter geschikt zijn voor e-bikes, speed pedelecs en bredere fietsen als rolstoelfietsen en bakfietsen. Comfort voor en veiligheid van fietsers staat daarbij voorop. De regeling staat ook open voor enkele nieuwe fietsverbindingen, als ontbrekende schakels in het netwerk. De regeling is niet bedoeld voor substantiële uitbreiding van het al zeer uitgebreide netwerk.

De één miljoen euro voor 2021 is beschikbaar gesteld als subsidieregeling, waarbij de provincie 50% van de (investerings)kosten cofinanciert. Het geld is door Provinciale Staten beschikbaar gesteld vanuit het onderdeel Toerisme & Recreatie van de Investeringsagenda PLUS.

Gedeputeerde Henk Brink verwacht dat er voldoende belangstelling is voor de subsidieregeling. “Op basis van onze ervaringen uit de vorige subsidieregeling voor kwaliteitsverbetering van fietspaden en de onlangs gehouden inventarisatie onder gemeenten, terreinbeherende organisaties en het Recreatieschap Drenthe zijn er genoeg punten om mee aan de slag te gaan. Doordat de samenwerkende partners ook 50% van de kosten voor hun rekening nemen kunnen we met deze regeling een mooie kwaliteitsimpuls geven aan het fietsen. Op deze manier kunnen inwoners en toeristen nog meer genieten van Drenthe als fietsprovincie.”

De subsidie staat open voor alle Drentse gemeenten en organisaties die recreatieve fietspaden bezitten zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Stichting Natuurmonumenten en Stichting Het Drentsche Landschap. De werkzaamheden dienen uiterlijk in 2023 te worden afgerond. De provincie Drenthe wil met deze investering haar goede positie als fietsprovincie behouden.

Bron: Provincie Drenthe