kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

De Groene Koepel

"ONDERNEMERS KUNNEN LOKALE VERHALEN DELEN"
Een interview met Marieken Nieuwdorp - Directeur De Groene Koepel


Er liggen veel Natuurkampeerterreinen rondom het IJsselmeer. Wat maakt dit stukje Nederland zo bijzonder?

De innovatie en vernieuwing. Het gebied rondom de voormalige Zuiderzee verandert continu. We hebben polders gemaakt waardoor er nieuw land is ontstaan en we hebben een zee ingedamd met de Afsluitdijk. Die nu trouwens weer opnieuw wordt aangepakt. Dat is toch bijzonder? Daarnaast ligt er veel oude cultuurhistorie, waaronder de prachtige Hanzesteden. Ook heel bijzonder vind ik de voormalige Wieringermeerpolder: dat voelt nog steeds echt als een eilandje terwijl het geen eiland meer is. Voor buitenlandse toeristen is het denk ik een van de meest aantrekkelijke gebieden van Nederland, vanwege combinatie van water en land, cultuur en natuurgebieden. 

Wat heeft de LF Zuiderzeeroute te bieden voor ondernemers in de regio?

Ondernemers kunnen aanhaken op de verhalen van de LF-icoonroutes. De LF Zuiderzeeroute vertelt het algemene verhaal van het gebied rondom het IJsselmeer. Wij kunnen de lokale verhalen hieraan verbinden. Neem bijvoorbeeld een Natuurkampeerterrein: deze liggen op prachtige plekken. Maar die plekken zijn zoveel meer dan alleen natuurgebieden. Wij zoeken met onze ondernemers naar de geschiedenis van een gebied. Wij kunnen dan over de cultuur- of streekhistorie vertellen. Zo versterken de LF Zuiderzeeroute en onze verhalen elkaar. Bovendien is de timing van de Zuiderzeeroute nu perfect: er wordt weer hard gewerkt aan het gebied rondom het IJsselmeer, dus nieuwe verhalen blijven zich vormen.

Natuurkampeerterreinen en fietsroutes: een gouden combinatie?

Jazeker! Fietsers zijn voor ons een hele belangrijke groep. Duurzaam kamperen is een kernwaarde voor ons en daar sluit fietsen perfect op aan. Op onze landelijke overzichtskaarten van Natuurkampeerterreinen en Trekkershutten staan dan ook alle LF-fietsroutes binnen een afstand van vijf kilometer vermeld. Fietsers maken hier veel gebruik van. Als de icoonroutes straks klaar zijn, kunnen wij deze als koepelorganisatie richting de lokale ondernemers brengen. Zij kunnen dan de mogelijkheden bekijken om een extra lusje aan de LF-icoonroute te plakken, waardoor deze langs hun Natuurkampeerterrein komt.