kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Drenthe reserveert 3,75 miljoen euro voor 5-sterren fietspaden

Gepubliceerd op 01 december 2016

Provincie Drenthe stelt per 2017 3,75 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het verbeteren en uitbreiden van de fietspaden en fietsroutes in Drenthe. De provincie wil met deze financiering een flinke kwaliteitsimpuls geven aan het Drentse fietsnetwerk. Het Fietsplatform kende de provincie in de Kwaliteitsmonitor fietsregio's 5 sterren  toe. De provincie wil deze 5-sterren kwalificatie behouden en versterken.

lees verder >

Belangrijkere plaats fietsen en lopen in mobiliteitsbeleid

Gepubliceerd op 29 november 2016

Op maandag 28 november besprak de Tweede Kamer het MIRT: het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport. In het MIRT Overzicht 2017 wordt ook het belang van lopen en fietsen benadrukt: “Active modes zijn van groot belang bij het versterken van de stedelijke bereikbaarheid en het leefbaar houden van steden. Lopen en fietsen spelen een belangrijke rol in het vervoerssysteem van deur tot deur.”

lees verder >

EuroVelo overleg North Sea Cycle Route

Gepubliceerd op 28 november 2016

Op maandag 28 november vond bij de ECF in Brussel overleg plaats over EuroVelo 12 North Sea Cycle Route en specifiek de gelijknamige website. Het Fietsplatform was als vertegenwoordiger vanuit Nederland één van de gesprekspartners.

lees verder >

Presentatie Toekomstvisie LF-routes

Gepubliceerd op 24 november 2016

Op donderdag 24 november presenteerde het Fietsplatform tijdens een goedbezochte informatiebijeenkomst de Toekomstvisie netwerk LF-routes. Plannen werden daarbij ontvouwd voor een koerswijziging voor de LF-routes.

lees verder >

zichtbaar: 13 t/m 16 van de 476