kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Terugblik jubileumsymposium Fietsplatform

Gepubliceerd op vrijdag 25 mei 2012

foto jubileumsymposium Fietsplatform

Het feit dat veel organisaties en instanties direct of indirect betrokken zijn bij het recreatief-toeristische fietsen in ons land vormde 25 jaar geleden de basis voor de oprichting van het Fietsplatform als onafhankelijk landelijk coördinatiepunt. In 2012 speelt dit nog steeds. Ongeveer 125 relaties van het Fietsplatform, van overheid tot toeristisch bedrijfsleven en van belangenorganisaties tot adviesbureaus, waren op 10 mei in Driebergen aanwezig op het jubileumsymposium 'Uitzicht op Nederland Fietsland' van het Fietsplatform.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Enerzijds werd teruggeblikt. Op 25 jaar, waarin een prachtige landelijke fietsroutestructuur is ontwikkeld, waarin kennis en initiatieven werden gebundeld en impulsen werden gegeven aan de promotie en belangenbehartiging van het fietsen als vrijetijdsbesteding. Maar behalve bij het verleden werd vooral ook stilgestaan bij het heden en de toekomst. Ondermeer bij de noodzaak van kwaliteitsbewaking van datgene wat is gerealiseerd en het belang van samenwerking daarbij, ook bij de verdere promotie van de recreatieve fietsmogelijkheden. Het Fietsplatform zal nog sterker gaan focussen ook op het monitoren van vraag en aanbod. In dat verband werden twee nieuwe producten gepresenteerd: de Fietsrecreatiemonitor en de Kwaliteitsmonitor fietsregio’s.

Lees hier het complete verslag met foto's en linken naar presentaties 
en/of maak gebruik van de links hieronder.

- deelnemerslijst
- presentatie Jan Dijkema (voorzitter Fietsplatform)
- videoboodschappen
- presentatie Bernard Ensink (ECF)
- sheets vraaggesprek
- presentatie Eric Nijland (directeur Fietsplatform)
- pdf factsheet fietsrecreatiemonitor mei 2012
- pdf rapportage kwaliteitsmonitor fietsregio's 2012
- pdf jubileumpublicatie